En Ucuz Kemençe ve Kemençe Modelleri

Yaylı çalgılar ve yaylı çalgılar ailesinin hangi malzemelerden yapılmış ve ne gibi özellikleri sahip olduğuna şöyle bir değinecek olursak ilk olarak Keman fiyatları ile başlamakta fayda vardır. Çünkü Keman birçok yaylı çalgıya önderlik yapan bir enstrümandır. Keman fiyatları bağlı olduğu yaylı çalgılar Sınıfının en küçük olanı ve en yüksek tondan bile çalabilen bir müzik aletidir. Uzunluğu yalnızca altmış santimetredir. Keman yay yardımı ile çalınan bir enstrümandır. Büyük orkestralarda ve senfoni orkestralarında solo yapma ve orkestraya eşlik etme özelliği bununmaktadır. Keman fiyatları Diğer yaylı çalgılar gibi kökenini ta Orta Asya’nın göçebe hayatına kadar yansıtır. Bu kadar çok geçmişe dayanmasının sırrı ise hala bu çalgıların tellerinin tıpkı şimdiki zamanda da olduğu gibi o zamanlarda da at kılından yapılıyor olmasıdır.

Keman gibi bir diğer telli çalgı da Kemençe. Kemençe özelliklede doğu karadeniz Kemençe fiyatları olarak bilinen bu müzik aletinin kıpçak türklerine kadar uzanan bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Gagavuz türkleri ise Kemençe adı verilen bu enstrümana yaşadıkları dönemde kumança adını vermişlerdir. Kumança dedikleri Kemençe ile de horon dedikleri oyun havasını oynadıklarını kayıtlara geçmişlerdir. Kemençe sadece karadenizde değil mübadele ile yunanistana giden rumlar ile beraber orada da çalınmaktadır. Böyle Kemençe sadece karadeniz halk çalgısı olmaktan kurtularak tüm dünya tarafından bilinmeye başlayan bir adı olma yolunda ilerlemektedir.

Kemençe yürek şeklinde olup burgulu ve kısa dar birazda uzun gövedeli bir enstrümandır. Daha çok sert ağaç gövedesinden imal edilmektedir. Bİr diğer yaylı çalgılar sınıfı üyesi ise Tambur adı verilen enstrümandır. Tambur bir Türk müziği telli çalgısı olup ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Tambur aynı zamanda yaylı Tambur olarakta bilinen bir türe sahiptir. Yaylı Tambur geçmişine baktığımız zaman ise ortalama yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Tambur buğulu ve yumaşak bir sese sahip olan müzik aletidir. Tambur mızrabı ise kablumbağa kabuğu denilen bağadan yapılır. Tambur çalma şekli ise Tamburun gövedi dizlerin üstüne yerleştirilir. Daha sonra Tamburun altında bulunan ince sap yere dik bir şekilde gelerek konulur. Tambur bir yay yardımı ile çalınır. Tambur ile Viyola çalma şekli birbirine oldukça fazla benzer. Viyola Kemana benzer ve Kemanın daha büyük boyutlusudur. Viyola gövde uzunluğu olarak kırk bir santimetre ile kırk beş santimetre arasında değişir. Orkestranın bir parçası olan Viyola orkastra armoni eşliğinin orta parti seslerini çıkarmakla yükümlüdür. Viyola çalmada parmaklar ve yay kullanımı olarak iki türü vardır.

Viyola da değişik ses tonlarını çıkarmak Keman fiyatları ile benzerlik gösterir. Fakat Viyola Keman fiyatları farklı olarak derin ve daha gizemli bir ses tonuna sahiptir. Ayrıca Viyola Kemandan sonra yaylı çalgılar içinde en çok önem arz eden bir enstrümandır. Viyola sonrasında orkestranın ve yaylı çalgıların en ağır ve sert sesine sahip olan enstrümanı Kontrbas fiyatları gelir. Orkestra içinde bağımsız solo sesler de çıkaran Kontrbas fiyatları için özel eserler yazılmaktadır. Kontrbas çağımızda dört telli Kontrbas fiyatları ve beş telli Kontrbas olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Diğer yaylı çalgılara göre dış görünüşünde biraz daha farklılaşmaktadır. Her ne kadar büyük Keman fiyatları benzesede omuz kısmı denilen yer biraz daha düşüktür. Kontrbas fiyatları akor kulakları ise mekanik bir yapıya sahiptir. Kontrbas orkestra içinde ise şarkıdaki ya da armonideki bas deinlen sesi sağlamaktır. Çünkü en kalın sese sahip yaylı çalgıdır Kontrbas fiyatları.

Reklamlar